Projekt kuchyně

Seznamte se s jednotlivými kroky, které jsou třeba provést pro zdárnou realizaci vašeho projektu, jímž je výroba a dodávka kuchyně.

Schůzka s naším odborníkem

Na začátku všeho je návštěva našeho odborníka u Vás, který přímo na místě vyhodnotí všechny možnosti a zaměří prostor, který chcete Vaší kuchyni věnovat. Práci lze samozřejmě zahájit i na základě předaných informací od Vás, ale my preferujeme prohlídku „místa činu“.

Vizualizace kuchyně

Tyto prvotní informace slouží našemu architektovi k sestavení první vizualizace Vaší budoucí kuchyně. Před tím si samozřejmě projdete jakýmsi pohovorem, kde se dozvíme více o Vašich potřebách, o Vašich stravovacích návycích, ale i jiných zvycích, které také zásadně ovlivní sortimentní skladbu Vaší kuchyně.

Projekt kuchyně Projekt kuchyně Projekt kuchyně

Výkresy instalací v kuchyni

Po schválení vizualizace pro Vás vypracujeme výkresy instalací. Jde o podklady, které potřebujete pro Vaše řemeslníky, kteří budou připravovat elektrické rozvody, odpady, přívody vody, plynu atd. V případě novostaveb a rekonstrukcí toto považujeme za naprostou nutnost. V případě, že navrhujeme novou kuchyňskou linku do původního prostoru, snažíme se maximálně využít rozvodů stávajících a tudíž tato instalační dokumentace není potřeba nebo jen ve velmi omezené míře.

Vzorový projekt kuchyně Vzorový projekt kuchyně Vzorový projekt kuchyně

Výroba kuchyně

Následuje proces výroby, který u nás trvá většinou čtyři až šest týdnů, podle náročnosti výroby a jednotlivých subdodávek.

Montáž kuchyně

Montáž výrobků provádíme na přání zákazníka v jakékoli denní době, po dohodě i ve volných mimopracovních dnech.

Montáž kuchyně Montáž kuchyně Montáž kuchyně

Diese Website verwendet Cookies, um Dienste bereitzustellen, Anzeigen zu personalisieren und Verkehr zu analysieren. Wenn Sie diese Tatsache nicht akzeptieren, verwenden Sie bitte diese Website nicht.