č. č.in. medium název cena oceněno přijato vráceno
               
               
3200 00037 CD,ZD 3200 - Silnice II/490 Holešov - Jihovýchodní obchvat 15 838 Kč 29.02.12 29.02.12 20.06.14
3282 00005 CD,ZD Poskytování služeb BOZP,PO a OŽP organizacím Zlín. Kraje 222 Kč 25.01.12 25.01.12  
3285 00010 CD,ZD VTPBE Vranovská 100 3 350 Kč 25.01.12 25.01.12  
4172 00480 CD,PD Machov – dostavba splaškové kanalizace 6 950 Kč 24.02.14 04.03.14 28.05.14
4210 00409 PD Jeseník - centrum přípravy v gastro. a potravinářských oborech 6 396 Kč 05.11.13 05.11.13 20.06.14
4224 00365 PD e Interpretační centrum Zámek Žďár nad Sázavou - PD 13 884 Kč 23.07.13 23.07.13  
4235 00396 PD e Svitava, Letovice-zvýšení kapacity koryta 475 Kč 08.10.13 08.10.13  
4243 00390 PD Vypracování PD pro stavbu "Datové centrum Zeleneč" 963 Kč 19.09.13 19.09.13  
4262 00490 CD,PD e DpS Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb 6 670 Kč 04.03.14 04.03.14  
4298 00471 PD Revitalizace Mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí 3 976 Kč 03.02.14 03.02.14  
4310 00423 CD,PD Kanalizace města Svitavy - III. etapa 6 493 Kč 05.12.13 05.12.13 23.06.14
4317 00446 CD,PD e Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček 3 450 Kč 23.01.14 23.01.14  
4323 00445 PD Sportovní a rekreační centrum Starý Rejvíz 2 739 Kč 23.01.14 22.01.14  
4325 00498 CD,PD Domov pro seniory Jasenka, Vsetín 30 905 Kč 18.03.14 18.03.14  
4334 00441 PD Modernizace azylového domu sv. Vincence ve Starém Městě 3 067 Kč 10.01.14 10.01.14  
4344 00483 CD,PD e Kroměřížská nemocnice a.s.  - rekonstrukce tep. hospodářství 19 765 Kč 12.02.14 24.02.14  
4346 00450 CD,PD TR 110/22kV Hulín - rekonstrukce 31 103 Kč 26.11.13 24.01.14  
4400 00457 CD,PD Zahrada k radosti, poznání i užitku - MŠ Lomená 2 643 Kč 27.01.14 27.01.14 14.05.14
4402 00495 CD,PD SUPŠ sklářská Val.Mez. - příst.odb. učeben a stav. úpravy č.p. 603 5 536 Kč 13.03.14 13.03.14 20.06.14
4407 00513 CD,PD Víceúčelové hřiště u ZŠ v Nedvědici 2 958 Kč 14.04.14 14.04.14 20.06.14
4409 00503 CD,PD Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov 7 540 Kč 25.03.14 25.03.14 30.05.14
4410 00522 CD,PD CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F 7 100 Kč 28.04.14 28.04.14 02.06.14
4411 00496 CD,PD Domov seniorů Pohoda Chválkovice - rek. h. objektu - stavební… 14 690 Kč 13.03.14 13.03.14 20.06.14
4412 00515 CD,PD Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A 2 449 Kč 15.04.14 13.05.14 30.05.14
4416 00497 PD Nábytek, zdravotnická lůžka, vozíky a stojany 1 134 Kč 19.03.14 19.03.14 30.05.14
4419 00456 CD,PD Rekonst.  ul. Langrova, Žďárská a Rybničná v Červeném Kostelci 4 265 Kč 27.01.14 27.01.14 20.06.14
4422 00531 PD SŠ hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie……. 4 435 Kč 16.05.14 16.05.14  
4423 00530 PD Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - en. úspory  SOŠ Slavičín 6 260 Kč 16.05.14 16.05.14  
4425 00491 CD,PD Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku 2 865 Kč 06.03.14 06.03.14 20.06.14
4429 00506 CD,PD Humanizace centra pro seniory v Holešově, ul. Příční 1475,………. 10 237 Kč 27.03.14 27.03.14 20.06.14
4430 00482 CD,PD část 1  - Stavební úpravy domu č.p. 820 - 825 Vratimov 3 473 Kč 24.02.14 24.02.14 20.06.14
4430 00481 CD,PD část 2  - Stavební úpravy domu č.p. 830 - 832 Vratimov 1 921 Kč 24.02.14 24.02.14 20.06.14