Filmový uzel Zlín - recepce


Dle zadání a v úzké spolupráci s panem Ing. arch. Michaelem Klangem nabízíme první ochutnávku z naší prestižní realizace pro Filmový uzel Zlín v Areálu filmových ateliérů. Na fotografiích vidíte vstupní recepci, pro kterou je použita kombinace oceli a skla.